BIOBIBLIOGRAFIJA

Ivan Lovrenović, pisac, urednik. Rođen u Zagrebu 18. IV 1943, živi u Sarajevu.

Osnovnu školu i nižu realnu gimnaziju završio u Mrkonjić-Gradu, gimnaziju i filozofski fakultet u Zagrebu (južnoslavenske književnosti, jezik, etnologija). Predavao u gimnaziji u Mrkonjić-Gradu, od godine 1976. radio u Sarajevu kao urednik u reviji za kulturu Odjek, te kao urednik u izdavačkim kućama „Veselin Masleša“ i Svjetlost. Od 1992. godine, nakon bijega s obitelji iz okupirane sarajevske četvrti Grbavica, godinu dana živio u opsjednutom Sarajevu, a od 1993. do 1996. u egzilu u Zagrebu i u Berlinu. Rukopise, sav radni arhiv i obiteljsku dokumentaciju spalila je srpska vojska 1992. Nakon Dejtonskoga sporazuma i reintegracije Grbavice 1996. godine, vratio se u Sarajevo u opljačkan i opustošen stan.

Književnu prozu, eseje, novinske članke i komentare objavljuje od 1969. godine. Proza, članci i eseji prevođeni su mu na strane jezike. Knjiga o kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine (Unutarnja zemlja) objavljena je na njemačkom, češkom, madžarskom i engleskom jeziku.

U „Veselinu Masleši“ i u Svjetlosti pokrenuo i uređivao niz književnih, kulturoloških, leksikografskih i znanstvenih izdanja i biblioteka. Sudjelovao u koncipiranju i uređivanju izdanjā biblioteke Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine.

Od 1992. do 1996. eseji i članci o aspektima rata u Bosni objavljivani su mu u listovima i časopisima New York TimesFrankfurter RundschauFrankfurter Algemeine ZeitungDie ZeitLe Messager Européen itd.

Između 1993. i 1997. na poziv Nenada Popovića uređivao ediciju bosanske egzilantske književnosti Ex Ponto u zagrebačkoj izdavačkoj kući Durieux.

Uredio književnu biblioteku Dani, u kojoj je tokom 2004/2005. godine u Sarajevu objavljeno 60 knjiga.

Kod sarajevsko-zagrebačkoga izdavača Synopsis pokrenuo i uređuje biblioteku Iz Bosne Srebrene – izabrani spisi bosanskih franjevaca od 17. do 20. stoljeća u dvadeset svezaka. Do 2019. objavljeno deset svezaka.

 

KNJIGE

Proza

- Obašašća i basanja (ritmizirana proza), Sarajevo 1975, Zagreb 2004.
- Putovanje Ivana Frane Jukića (roman), Mostar 1977, Sarajevo 1984. (s pripovijetkama Stjepana Čuića u ediciji Savremena književnost BiH, knj. 45), Zagreb 2003, Banja Luka 2005.
- Liber memorabilium (roman), Zagreb 1994, 2003.
- Sedam dana po Bosni u kolovozu godine 2008. (putopisna proza s fotografijama Josipa Lovrenovića), Zagreb 2009.
- Nestali u stoljeću (roman), Zagreb 2013.
- Ulazeći u Varcar (ritmizirana proza), Zagreb 2016.
- Ikavski zemljopis. Putovanje po Bosni godine 2018. (putopisna proza s fotografijama Josipa Lovrenovića), Travnik - Sarajevo-Zagreb 2019. 
Putovi su, snovi li su (putopisna proza), Zagreb 2019.
- U sjeni fantoma (roman), Beograd 2022.
- U sjeni fantoma (roman, drugo, prošireno i prerađeno izdanje), Zagreb 2023.

Kulturno-povijesne studije

- Bosna i Hercegovina, Sarajevo 1980, 1982.
- Labirint i pamćenje, kulturnopovijesni esej o Bosni, Sarajevo 1989, 1990, Klagenfurt 1994.
- Unutarnja zemlja, kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine, Zagreb 1998, 1999, 2004, Sarajevo-Zagreb 2010.
- Bosanski Hrvati, esej o  agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Zagreb 2003, Sarajevo-Zagreb 2010.
- Bosanski križ, kršćanski nadgrobni spomenici iz razdoblja turske vlasti (sa snimcima Josipa Lovrenovića i drugih autora), Sarajevo 2010.
- Bosanski križ, nadgrobna skulptura iz doba turske vlasti, sa snimcima Josipa Lovrenovića, Travnik - Zagreb 2022.

Eseji, kronike

- Skice, lajtmotivi, Banja Luka 1986.
- Ex tenebris, sarajevski dnevnik, Zagreb 1994, 2005.
- Bosna, kraj stoljeća, Zagreb 1996.
- Duh iz sindžira, Zagreb 2005.
- Poslije kraja, Zagreb 2005.
- Trpi li Bog zulum, Sarajevo 2007, 2009.
- Katakombe u Varcaru, Zagreb 2008. 
- Tuđi vijek, Cetinje 2008.
- Bosna i Hercegovina, budućnost nezavršenog rata, s Miljenkom Jergovićem, Zagreb, 2010.
- Imela i stablo, Biblioteka XX vek, Beograd, 2011.
- Isus u Ahmićima, Sarajevo-Zagreb 2015.
- Sizifova sreća, Cetinje 2018.
- Pripadati i ne pripadati, Rijeka 2022. 

Antologije, izbori

- Književnost bosanskih franjevaca, s predgovorom, Sarajevo 1982.
- Putopisi, izbor iz suvremene bosanskohercegovačke putopisne proze, (s Alijom Isakovićem), s uvodnim esejom Prostori putopisa, Sarajevo 1985.
- Antologija bosanskohercegovačke pripovijetke XX vijeka (s Enverom Kazazom i Nikolom Kovačem), Sarajevo 2000.
- Za gradom jabuka, 200 najljepših sevdalinki, s predgovorom, Sarajevo 2005.
- Ivo Andrić, Priča o vezirovom slonu i druge pripovijetke, Sarajevo 2005.
- Ivo Andrić, Izabrana djela I-IV, s uvodnim esejom Ivo Andrić, paradoks o šutnji, Sarajevo 2007.
- Rat i priče iz cijelog svijeta. Antologija nove bosanskohercegovačke pripovijetke (s Enverom Kazazom), Zagreb 2009.
- Ivo Andrić, Ispovijed i druge pripovijetke, Zagreb 2012.

Prevedene knjige

- Welt ohne Brücke – Svijet bez mosta, Berlin-Köpenick 1994, Katzengrabenpresse (na njemački preveli Aleksandra Brnetić, Dunja Melčić i Nenad Popović)
- A régi Bosznia, Bratislava 1995. (na madžarski prevela Viktoria Radics)
- Bosnien und Herzegowina: Eine Kulturgeschichte, Bozen-Wien 1998, 1999. (na njemački preveo Klaus Olof Detlev)
- Bosna a Hercegovina: Krátký přehled kulturní historie, Praha 2000. (na češki preveo Jeronim Březina)
- Bosnia: A Cultural History, predgovor: Ammiel Alcalay, London-New York 2001. (na engleski preveli Sonja Wild Bićanić i Quentin Hoare)
- Ikavische Erdkunde. Eine Reise durch Bosnien im Jahre 2018. Mit Fotografien von Josip Lovrenović (na njemački prevela Anne-Kathrin Godec,) Travnik 2022.

Izabrana djela I-VIII, Durieux, Zagreb 2005.

- Bosanski Hrvati. Esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture (2002)
- Liber memorabilium, (2003)
- Putovanje Ivana Frane Jukića (2003)
- Unutarnja zemlja. Kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine (2004)
- Obašašća i basanja (2004)
- Ex tenebris. Zapisi, razgovori (2005)
- Duh iz sindžira. Eseji, članci, polemike 1973-2004. (2005)
- Poslije kraja. Kronike 1997-2005. (2005)

Tekstovi za dokumentarne filmove

- Sto godina Zemaljskoga muzeja u Sarajevu, režija Vlatko Filipović, 1989.
- Stoljeća Bosne Srebrene, režija Ademir Kenović, 1990.

Zbornik radova o djelu

Ivan Lovrenović. Djelo, Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj, 2019. (zbornik radova sa zanstvenog skupa o djelu Ivana Lovrenovića održanog u Tešnju 7. i 8. 12. 2018. godine)

Nagrade i priznanja

- Nagrada Trebinjskih dana poezije za knjigu Obašašća i basanja 1976.
- Povelja Društva za zaštitu kulturne baštine Bosne i Hercegovine 1976. 
- Republička nagrada „Veselin Masleša“ za studiju u monografiji Bosna i Hercegovina, 1981.
- Prva nagrada na natječaju Susreta „Zija Dizdarević“ za pripovijetku Zvjezdani plašt, Fojnica 1982. 
- Književna nagrada Željezare Sisak za knjigu Labirint i pamćenje, kulturnohistorijski esej o Bosni, 1990. 
- Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva 1999. 
- „Kočićevo pero“, uz četvrto izdanje romana Putovanje Ivana Frane Jukića, Zadužbina Petra Kočića, Banja Luka 2005.
- Nagrada „Midhat Begić“ bosanskohercegovačkoga centra PEN-a i časopisa Novi Izraz za esej Ivo Andrić, paradoks o šutnji, Sarajevo 2009.
- Nagrada „Meša Selimović“ za roman Nestali u stoljeću, Tuzla 2014.
- Nagrada „Mirko Kovač“ za knjigu eseja Isus u Ahmićima, Rovinj 2016.
- Povelja "Radomir Konstantinović" za knjigu Putovi su, snovi li su, Subotica 2021.
- Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2021. godinu za knjigu Putovi su, snovi li su, Zagreb 2022.
- Nagrada "Gjalski" za roman U sjeni fantoma, Zabok 2023.

 

(Fotografija autora: Dženat Dreković)