TEŠANJSKA KNJIGA O JERGOVIĆU

U Tešnju, u izdanju odašnjega Cen­tra za kulturu i obrazovanje, koji vodi neumorni Amir Brka, neusporedivi pjesnik i čarobnjak jezika, izašla je knjiga Raznolikost čitanja. O djelu Miljenka Jergovića. Riječ je o zborniku radova sa skupa o Jergovićevu djelu održanog 5. 12. 2020. godine u virtualnoj tehnici zbog korone, koji je priredio dr. Enver Kazaz. U Organizacio­nom odboru skupa bili su Anisa Avdagić, Amir Brka, Enver Kazaz (predsjednik) i Ivan Lovrenović. To je bio osamnaesti skup te vrste koji je održan u organizaciji Centra za kulturu i obrazovanje. 

Intencija skupa bila je da se raznovrsno Jergovićevo djelo osvijetli i valorizira iz različitih teorijskih i metodoloških uglova. O tome Enver Kazaz u uvodu piše: „Jergovićevi romani, pripovijetke i kratke priče već su ušli u književni kanon, a pjesničko djelo plijeni svojom raskošnom jezičkom izvedbom. Esejistički opus, pak, predstavlja inspirativno vrelo interpretacija spisateljskih djela, ali i životnih puteva pisca i njihovih društvenih uloga, te širih kulturnih i društvenih fenomena. U publicistici se Jergović pojavljuje kao društveni kriti­čar i kroničar koji svojim stajalištima potiče reakcije čitateljske pub­like, političkih, akademskih i religijskih elita.“

 

 

U zborniku su objavljeni slijedeći radovi:

Nebojša Lujanović: Ideološke i identitetske napukline u opusu Miljenka Jergovića (Inventurna lista)
Robert Hodel: Roman Miljenka Jergovića »Rod«, između individualnog i kolektivnog identiteta
Sead Porobić: Porodična priča kao istorija epohe. O romanu »Rod« Miljenka Jergovića    
Marina Katnić Bakaršić: »Sarajevo, plan grada« Miljenka Jergovića: zabilješke o stilu    
Enver Kazaz: Scenografija snova i izgubljeni zavičaj u romanu »Sarajevo, plan grada«    
Anisa Avdagić: Književnost za održiv život ili dok »Kažeš anđeo«, misliš »Herkul«
Josip Mlakić: Distopija naša svagdašnja upisana na margine romana »Herkul« Miljenka Jergovića
Dubravka Ivičević: Paučina vremena u romanesknom bodu Jergovićevog romana »Nezemaljski izraz njegovih ruku«
Alma Skopljak: (Pri)povijesti o jednom atentatu ili o »Nezemaljskom izrazu njegovih ruku«
Miljenka Jergovića
Anes Osmić: »Roman o Korini« - humaniziranje diskursa neželjenosti    
Davor Beganović: »Karivani«. Ili "franjevački ciklus" Miljenka Jergovića    
Naida Mujkić: Etika nove osjećajnosti u poeziji Miljenka Jergovića    
Ajla Demiragić: Jergovićeve ljudske riječi
Ivan Milenković: Preobražaji pripovedačkog ja: ogledi, hronike, članci Miljenka Jergovića
Ivica Ivanišević: U početku bijaše tuđa riječ. O čitatelju Miljenku Jergoviću    
Ivan Lovrenović: Bilješke o Jergoviću