Ibrahim Halilović: Krzlaragina danas

Šalje Ibrahim fotografiju: Krzlaragina džamija danas.

Zahvaljujem se, odgovaram: Jȁ, puste ljepote, grdne rane!

 

Krzlaragina džamija u Mrkonjić-Gradu, porušena 1993, pa obnovljena