Miro Jelečević, kad bi bio egipat

kad bi bio egipat
negdje
bilo bi neko srce
kako se kaže
dobro srce
što čuje nepoznat jezik
u ljudski obučen glas
u plač djeteta
i otvara vrata 
koraku noćnih putnika
u nevolji dok mole
komadić nade

ima li igdje egipat
da pobjegne u njega bog
opet
od silnika
od srca
punog sebe