NOVI ŽIVOT VARCARSKE DŽAMIJE

Sagrađena godine 1593, divljački raznesena godine 1993, obnovljena u naše vrijeme, ponovo je ovih dana otvorena Krzlaragina džamija u Mrkonjić-Gradu.

Trajno začaran ljepotom i tajanstvom što ga je stvarala stara gradska džamija u Varcar-Vakufu, sa svojim olovnim kupolama, jednom velikom i trima malim, sa svojim lipama, svojim šadrvanom i sa svojom vitkom munarom, prije pedeset godina pisao sam:

Munara, lipe, sjene, nebo...
Ovdje se shvati: život je vječan na način vodopada.
Mi smo u njemu samo rádēćī, utješljivi otcjepci vječnosti.
Munara, lipe, sjene, nebo nisu obmana.

(I. Lovrenović)

Nekad i danas