Vera Arapović: AKO DOŽIVIŠ SEDAMDESETU

Ako doživiš sedamdesetu,
ne boj se:
isplovi na otvoreno za vedra
vremena
zaljuljaj barku i
zaroni

Ako doživiš
sedamdesetu
popni se na
liticu
udahni duboko i
poleti s vjetrom

Ako te život prevari i doživiš
sedamdesetu
nemoj čekati
da umreš. Stavi ruke u
džepove, odšeći do groblja i
lezi.

 

Motrišta, Mostar, 81-82/2015.