Srđan Sekulić: ŽUPNI URED, SAN

Ispred autobusnog kolodvora 
u Busovači sjedimo
Marko Martinović zvani Car,
Ivo Totić i ja 
Čekamo autobus iz Zenice
koji će na peron dovjesti 
Mahmutefendić Kemala 

Odjednom udari studena kiša
a oni se grohotom smiju
hrabrim srce svoje
brda okolna mrazom zasnježila 

Kažu u centru imamo zakazano
kod notara Pere Barbića 
dobićeš punomoć
od nas na potpuni zaborav
pa onda na promociju svi zajedno
u župni ured kod sv. Ante Padovanskog
Ne sikiraj se, bolan Srle
bitno da su ti noge suhe
i kaput mokar
a u džepu kraj tople miške
nek ti se skutri poezija 

Pa ja!
Ponavljam za njima i ja.
Šljapkamo Busovačom
kao kroz gusti san