Jovica Aćin: PRAVILA KOPANJA

Streljanja su izvršena u periodu od 12. septembra 1944. godine do neodređenog datuma u jeseni 1945. godine. Kao primer da je poduhvat likvidiranja takozvanih bandita bio valjano promišljan, ovde navodim i belešku koju sam otkrio kad je moj rad o starim tajnim grobnicama već bio završen. Naime, među dokumentima sa spiskovima ubijenih navodnih bandita naišao sam na ne uvek shvatljivu belešku rukom, a nesumnjivo potiče od nekog od tadašnjih visoko inteligentnih i pismenih rukovodilaca OZNe, za koga se ne bi reklo da nije normalan i zdrav, ili čak vojnih generala, koji je možda bivši daroviti student filozofije ili književnosti.

Pravila kopanja Nacrt

          Kopanje jame je ništavno ako iskopana jama nije veća nego što je nužno.
          Kopanje jame mora biti duboko.
          Mesto kopanja nije određeno tlom nego skrivenošću.
          Posle zakopavanja ne sme da ostane humka.
          Kopanje mora da bude ispomoć terenu, ako već na njemu nema prirodnih jama.
         Kopanje mora biti mašinsko, ako ne postoji već mogućnost da ga svojim rukama izvrše sami banditi.
          Ne biramo mi jamu, nego ona bira ko će i koliko njih u nju biti zakopan.
          Kopanje koje je duboko, najbolja je zamena za kopanje uvis. [?]
          Što je kopanje jame teže, znači da je kopanje na dobrom putu. [?]
          Banditi su bogomoljci kojima nije stalo da im iskopana jama bude udobna.
          Neka streljački vod u napunjenu jamu uvek saspe još jedan rafal, ne zbog preživelih nego iz počasti mrtvima.
          Kopanje jame otvara neslućene puteve.
          Kopanje jame je okončano tek kad ona bude puna i zakopana.
          Iskopana jama mora da bude zaštićena od kerova, svinja i banditskih rođaka.
          Jama može da bude i temelj za fabriku, javnu ustanovu, stambeno naselje.
       Uz svaku jamu treba u dosijeu navesti rezervno mesto na koje će pokopani biti preseljeni, ako prvu jamu otkriju životinje ili istrajni rođaci. U tu novu jamu od koristi je pokopati i te životinje i rođake da se stvari ne bi ponavljale. U tom slučaju, u dosije uneti i sledeću rezervnu jamu.
          Ko god da kopa jamu svrstava se među udarnike i rodoljube.
          Jama je najbolji znak sloge, kad smo svi Za, a niko Protiv.
          Nije jama grobnica. Grobnica je jama. [?]
          Ja lično zamišljam bandite kao karavane u pustinji, a jame su njihove kamile.